Showing all 4 results

GREENTREE ถังเก็บน้ำ Elixer กรีนทรี รุ่น Chaba

ELIXIR คือวัสดุพิเศษ สุดยอดนวัตกรรมใหม่สำหรับการผลิตถังน้ำ ขจัดปัญหาในการ เกิดสนิมและตะไคร่น้ำ อันเนื่องมาจากวัสดุผลิตถังน้ำแบบเดิมๆ เรซิ่นคุณภาพเยี่ยมเพื่อผลิตถังเก็บน้ำ ควบคุมและผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซิเมนต์ไทย

GREENTREE ถังเก็บน้ำ Elixer กรีนทรี รุ่น Sandstone

ELIXIR คือวัสดุพิเศษ สุดยอดนวัตกรรมใหม่สำหรับการผลิตถังน้ำ ขจัดปัญหาในการ เกิดสนิมและตะไคร่น้ำ อันเนื่องมาจากวัสดุผลิตถังน้ำแบบเดิมๆ เรซิ่นคุณภาพเยี่ยมเพื่อผลิตถังเก็บน้ำ ควบคุมและผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซิเมนต์ไทย

GREENTREE ถังเก็บน้ำ กรีนทรี PE รุ่น GTBA/GTTN/GTTP

แท้งค์น้ำพลาสติก GreenTree รุ่น PE

ถังบรรจุน้ำ GREENTREE แบบตั้งพื้น ซึ่งผลิตจาก Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) และผสมสาร UV ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ที่องค์การอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา (FDA) กำหนดให้ใช้เป็นภาชนะ สามารถบรรจุอาหารและน้ำดื่มได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

ถังน้ำ GREENTREE คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคจะได้รับ จึงออกแบบให้ ถังบรรจุน้ำมีลักษณะเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นใน ซึ่งมีผิวสัมผัสกับน้ำ ใช้วัสดุที่มิได้มีสีเจือปน หรือ สารเคมีทีมีพิษต่อร่างกาย ส่วนด้านนอก ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน จึงมีอายุการใช้งานยืนยาว หมดปัญหาเรื่องการเป็นสนิม ทั้งยังประหยัดเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้าน คุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ถูกกักเก็บในถังน้ำ GREENTREE จะเป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และยังมีหลายขนาดให้เลือก ตามความต้องการ